تماس با ما درباره ما

پیش‌بینی غیرمنتظره هواشناسی برای نیمه تیر ماه

نیمه اول تیر ماه با هوایی خنک تر از نرمال در نیمه شمالی پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی غیرمنتظره هواشناسی برای نیمه تیر ماه

به گزارش تهران بهشت؛ الگوها همچنان نشان‌دهنده وقوع ناهنجاری منفی دمایی در دل تابستان در بسیاری از مناطق کشور، علی الخصوص در نیمه شمالی کشور هستند.

در صورت وقوع این شرایط برای ۱۰ روز آینده در اغلب روزها خبری از گرمای گسترده و ناهنجار نیست و میزان گرما حتی کمتر از حالت نرمال خود نیز خواهد بود.

البته در نیمه جنوبی کشور و در کل، در گرمسیرات کشور در اغلب روزها با هوایی گرم تر از نرمال همراهیم اما در سایر مناطق، شرایط دمایی خوبی را انتظار داریم.

ارسال نظر