تماس با ما درباره ما

مشهورترین راویان حدیث غدیر چه کسانی هستند؟

عبدالحسین امینی در کتاب الغدیر نام صد و ده تن از صحابه پیامبر اکرم را که این حدیث را نقل کرده‌اند برمی‌شمارد و برخی دیگر از منابع تعدادی بیشتری را ذکر کرده‌اند که اکثر صحابه بزرگ مورد قبول شیعه و سنی در زمره آن‌ها هستند.
مشهورترین راویان حدیث غدیر چه کسانی هستند؟

به گزارش تهران بهشت؛ عبدالحسین امینی در کتاب الغدیر نام صد و ده تن از صحابه پیامبر اکرم را که این حدیث را نقل کرده‌اند برمی‌شمارد و برخی دیگر از منابع تعدادی بیشتری را ذکر کرده‌اند که اکثر صحابه بزرگ مورد قبول شیعه و سنی در زمره آن‌ها هستند و برخی از مشهورترین آن‌ها عبارتند از:

 1. فاطمه، دختر محمد
 2. علی بن ابی طالب امام اول شیعه
 3. ابوبکر، خلیفه اول اهل سنت
 4. عمر بن خطاب، خلیفه دوم اهل سنت
 5. عثمان بن عفان، خلیفه سوم اهل سنت
 6. ام سلمه، همسر محمد
 7. عایشه، همسر محمد
 8. اسماء بنت عمیس، همسر ابوبکر و علی
 9. ام هانی بنت ابوطالب، خواهر علی
 10. فاطمه بنت حمزه، دخترعموی محمد و علی
 11. زبیر بن عوام، از صحابه کبار
 12. طلحه، از صحابه کبار
 13. سعد بن ابی وقاص، از صحابه کبار
 14. جابر بن عبدالله انصاری، از صحابه کبار
 15. ابوذر غفاری، از صحابه کبار
 16. سلمان فارسی، از صحابه کبار
 17. عمار یاسر، از صحابه کبار
 18. عبدالله بن جعفر، برادر زاده علی
 19. حسان بن ثابت، از شعرای مدینه که شعری برای غدیر سرود
 20. حسن بن علی، پسر علی
 21. حسین بن علی، پسر علی
 22. عباس بن عبدالمطلب، عموی محمد و علی
 23. عبدالله بن عباس، پسر عموی محمد و علی
 24. عبدالله بن عمر، پسر عمر و از صحابه
 25. عبدالله بن مسعود، از صحابه
 26. عمرو عاص
 27. ابوسعید خدری، از صحابه
 28. زید بن ارقم، از صحابه
 29. ابوهریره، از صحابه
 30. انس بن مالک انصاری، خادم محمد و از صحابه
 31. ابو ایوب انصاری
 32. قیس بن سعد بن عباده
 33. سهل بن حنیف
 34. ابن تیهان
 35. خزیمة بن ثابت
 36. حذیفه بن یمان
 37. ابی بن کعب

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار