تماس با ما درباره ما

مهمترین تمایز امام (ره) در حکومت داری تشویق به تهذیب نفس بود

اولین و مهمترین تمایز ایشان در مسئله حکومت داری، کشاندن جامعه به سمت تهذیب نفس بود و حدیث اول اربعین به صورت کاملاً مختصر و عملی و اجرایی، راه تهذیب را نشان می‌دهد.
مهمترین تمایز امام (ره) در حکومت داری تشویق به تهذیب نفس بود

به گزارش تهران بهشت؛ حجت الاسلام حسین مستوفی پژوهشگر اندیشه حضرت امام (ره) درباره تهذیب نفس و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن از منظر امام خمینی ( ره ) گفتگو کرد.

وی در مورد تعریف تهذیب نفس تشریح کرد: تهذیب نفس در خلقت و هدف خلقت انسان قرار داده شده و براساس تفاوت آن با دیگر موجودات و خصوصیت وجودی متعالی شدن و رشد یافتن بیان می‌شود.

حجت الاسلام مستوفی تهذیب نفس از منظر امام ( ره ) را تشریح کرد: تهذیب نفس از منظر امام ( ره )، تربیت انسان در سه مرتبه نفس، خیال، عقل برای ایجاد تعادل در قوای باطن و ظاهر انسان برای رفتن به مسیر کمال می‌باشد.
 
این پژوهشگر اندیشه امام ( ره ) با استناد به سخنان ایشان اذعان کرد: انسان بدون تهذیب نمی‌تواند پیش رود و با توجه به زیاده طلبی نفس انسان که موجب به وجود آمدن ظلم و ستم در برخورد با مردم می‌شود، برای داشتن جامعه اسلامی هر چقدر در مسئله نفس تعادل ایجاد شده باشد انسان در هر جایگاهی قرار می‌گیرد که به بیراهه نخواهد رفت.
 
دگرگونی جامعه ما از مجرای یک انسان وارسته
 
حجت الاسلام مستوفی تربیت انسان را از منظر امام ( ره ) امری مهم دانست و تصریح کرد: اولین و مهمترین تمایز ایشان در مسئله حکومت داری، کشاندن جامعه به سمت تهذیب نفس بود.
 
وی پیرامون وجه رفتاری حضرت امام ( ره ) خاطرنشان کرد: تحولی در جامعه ما و در دیگر جوامع اسلامی در گرایش به معنویت و مفاهیم الهی بروز کرد و در حالی که در نظر برخی پرداختن به این مسائل موجب دوری از سیاست می‌شد، خداوند فیض دگرگونی را از مجرای یک انسان وارسته به جامعه ما بخشید.
 
از مسائل بازدارنده امام ( ره )، جناح بندی کشور بود

 
این پژوهشگر در مورد توصیه امام ( ره ) به مسئولان اذعان کرد: سیاست مداران نه تنها در مقام عمل بلکه در ذهن نیز خَلَجان نداشته باشند و در همین راستا امام ( ره ) مقابل تعریف و تمجید دیگران از خود می‌ایستادند.
 
حجت الاسلام مستوفی با بیان اینکه در مسائل سیاسی، امام ( ره ) واقعیات را می‌دید، متذکر شد: امروز در تمام مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جناح را لحاظ می‌کنیم که از مهمترین مسائل بازدارنده از سمت امام (ره) بود.
 
حجت السلام مستوفی در رادیو گفت و گو خودنمایی به تهذیب نفس را عامل خروج از تهذیب نفس دانست و با استناد به فرمایشات امام ( ره ) متذکر شد: نکته مهم امام برای رسیدن به تهذیب نفس، خروج از منزل نفس است.
 
حدیث اول اربعین امام ( ره )؛ راهنمای چگونگی شروع و سیر تهذیب نفس
 
این پژوهشگر اندیشه حضرت امام ( ره ) اذعان کرد: مفاسد عدم تهذیب نفس از قبیل ایجاد خودخواهی، ظلم، ناحق گویی، تجاوز و فساد می‌باشد.
 
وی دستور عملی بیداری و یقظه را براساس فرمایش امام ( ره ) تفکر روزانه عنوان کرد و گفت: به دنبال یقظه، عزم می‌آید و هرچقدر بیداری قوی تر باشد، عزم و حرکت جدی تر می‌شود.
 
حجت الاسلام مستوفی حدیث اول اربعین امام ( ره ) را راهنمای چگونگی شروع و سیر تهذیب نفس خواند و اذعان کرد: این حدیث به صورت کاملاً مختصر و عملی و اجرایی، راه را نشان می‌دهد.

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار