تماس با ما درباره ما

اولین تصویر از مزار شهید مالک رحمتی در مراغه

اولین تصویر از مزار شهید مالک رحمتی که قرار است فردا در مراغه به خاک سپرده شود ، منتشر شد .
اولین تصویر از مزار شهید مالک رحمتی در مراغه

اولین تصویر از مزار شهید مالک رحمتی در مراغه

ارسال نظر