به گزارش تهران بهشت؛، نتایج شمارش آرای انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک حوزه های انتخابیه و تعداد آرا اعلام شد.

جزئیات نتایج به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه 
آرای صحیح نام و نام خانوادگی منتخب تعداد آرای منتخب
آبادان 57701 جواد سعدون زاده 25138
آبادان 57701 سید محمد مولوی 21578
بیرجند، درمیان و خوسف 95906 سید حسن هاشمی 67169
پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز 89412 ابراهیم فهیمی 50983
پیشوا و قرچک 64421 علی خزائی 41204
تبریز، آذر شهر و اسکو 211591 علیرضا منادی سفیدان 80014
تبریز، آذر شهر و اسکو 211591 علی جعفری آذر 75319
تبریز، آذر شهر و اسکو 211591 رضا صدیقی 74884
تبریز، آذر شهر و اسکو 211591 علیرضا نوین 66513
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 بیژن نوباوه وطن 271094
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 محمد سراج 248927
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 ابوالفضل ظهره وند 239719
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 حسین صمصامی مزرعه آخوند 236921
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 زهره سادات لاجوردی 230033
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 احمد نادری 227736
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 ابراهیم عزیزی 225607
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 سمیه رفیعی 222544
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 پیمان فلسفی 218910
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 ابوالقاسم جراره 218771
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 سید مرتضی محمودی 211860
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 مجتبی رحمان دوست 211169
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی 200865
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 مجتبی زارعی 200380
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 زینب قیصری 199208
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 552644 علیرضا سلیمی 198835
خدا بنده 69340 احمد بیگدلی 37526
خرم آباد و چگنی 117650 هادی هاشمی نیا 49662
خرم آباد و چگنی 117650 رضا سپه وند 45934
رامهرمز و رامشیر 71734 امیر حسین نظری 36623
زنجان، طارم 65941 نبی اله محمدی 35517
سمیرم 26884 رحیم کریمی 13655
شبستر 34481 محمود طاهری 19295
شیراز و زرقان 108137 سید اسماعیل حسینی 57757
شیراز و زرقان 108137 ابراهیم عزیزی 43146
قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 103305 عمران عباسی کالی 42023
قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 103305 علی کشوری 38832
کرمانشاه 158861 عبدالرضا مصری 73894
کرمانشاه 158861 فضل الله رنجبر 54121
گنبد کاووس 78057 عبدالحکیم آق-ارکاکلی 40518
لنجان 31954 اکبر پولادی باغبادرانی 17972
مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد 77604 اسفندیار عبداللهی 49080
مشهد،کلات 212809 حسن علی اخلاقی امیری 111597
ملایر 35374 احمد آریائی نژاد 21851
میانه 45024 مهدی اسماعیلی 22761