تماس با ما درباره ما

فقط ایران و این کشور در جهان جمعه ها تعطیل هستند!

ایران و افغانستان فعلی، تنها کشورهای جهان هستند که جمعه تنها تعطیلی هفتگی آنها هستند.
فقط ایران و این کشور در جهان جمعه ها تعطیل هستند!

به گزارش تهران بهشت؛ ایران جزء خیلی معدود کشورهای جهان است که هفته آن، دو روز تعطیلی پایان هفته ندارد و تنها یک روز کاملا تعطیل (جمعه) است. در همه کشورهای جهان (به استثنای ۴ یا ۵ کشور) هر هفته، دو روز کاملا تعطیل (مثل جمعه) وجود دارد و نه مثل ایران که جمعه ها کاملا تعطیل است.

 همزمان، ایران و افغانستان فعلی، تنها کشورهای جهان هستند که جمعه تنها تعطیلی هفتگی آنها هستند. در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هم تعطیلات به جمعه شنبه تغییر یافت اما حکومت امارت اسلامی آن را لغو کرد و به تعطیلی جمعه اکتفا شد. حکومت فعلی افغانستان (طالبان – امارت اسلامی) از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نمی شود.

وضعیت تعطیلات هفتگی ایران در جهان، عجیب و غریب است زیرا تقریبا کل جهان، جمعه شنبه هستند یا شنبه یکشنبه.

ارسال نظر