تماس با ما درباره ما

چرا باید رأی دهیم؟

در دنیای تبلیغات نادرست رسانه‌های غربی مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات، جوانان دیار ایران اسلامی به این آگاهی رسیده اند که رأی و مشارکت گسترده آنان به طور مستقیم در سرنوشت کشور خویش دخیل و موثر است.
چرا باید رأی دهیم؟

به گزارش تهران بهشت؛ تجربه ثابت کرده که کاهش مشارکت مردم در انتخابات، سبب طمع ورزی دشمن شده و کاهش امنیت و افزایش تحریم‌ها و تهدید‌های دشمنان را درپی داشته و از همین رو مهمترین هدف دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی تأثیرگذاری منفی بر باورها، امید و اعتماد مردم و کاهش مشارکت مردم در حمایت از نظام است و انتخابات بهترین فرصت برأی تحقق این هدف را در اختیار دشمن قرار می‌دهد و به همین دلیل است که گاهی از سال‌ها قبل برأی یک انتخابات برنامه‌ریزی می‌کنند.

هر فردی که وارد اجتماع می‌شود، رأی دادن را از دوران ابتدایی می‌آموزد از جمله انتخابات شورأی دانش آموزی مشارکت می‌کند و این بستر برأی هر فرد برأی آموختن چرا رأی دادن فراهم می‌شود و می‌داند که حق انتخاب یعنی مستقل زندگی کردن و حق داشتن یک زندگی بهتر با دستان خویش را ساختن را به خوبی در ذهن و ایده خود پرورش می‌دهد.

همیشه داشتن یک مجموعه منسجم و با دانش در اداره آن مجموعه می‌توانند نقش‌های مهم ایفا کنند و رأی دادن برأی ما بخصوص جوانان و نوجوان ساختن مجموعه منسجم را در ذهن تداعی می‌کند که می‌تواند در رهبری و مسیر درست یک اداره، یک مجموعه و یا کشور نقش مهمی را ایفا کنند.

در دنیای تبلیغات نادرست رسانه‌های غربی مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات، جوانان دیار ایران اسلامی به این آگاهی رسیده اند که رأی و مشارکت گسترده آنان به طور مستقیم در سرنوشت کشور خویش دخیل و موثر است و همچنین به این تفکر رسیده اند که داشتن ایده‌ای متضاد با رسانه‌های غربی می‌توانند خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند و جوابی مطلوب دریافت کنند.

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار