تماس با ما درباره ما

کارگران اخراجی هم باید عیدی دریافت کنند!

مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، کارگران به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند.
کارگران اخراجی هم باید عیدی دریافت کنند!

به گزارش تهران بهشت؛ کارگرانی که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده‌اند که با توجه به تأکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.

به عنوان مثال کارگری که پس از ۵ ماه کار کردن، بیکار شده باید به  میزان همان ۵ ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

ارسال نظر