تماس با ما درباره ما

شخصیت افراد را از روی راه‌رفتن‌ آنها حدس بزنید +جزئیات

راه‌رفتن افراد می‌تواند نشانه شخصیت و یا روحیه آنها باشد.
شخصیت افراد را از روی راه‌رفتن‌ آنها حدس بزنید +جزئیات

به گزارش تهران بهشت؛ می‌توان شخصیت افراد را از نوع راه رفتنشان تشخیص داد.

برای مثال افراد منطقی و مولد تمایل دارند هنگام راه رفتن، وزن خود را کمی به جلو برده و گام‌های سریع بردارند.

اما افرادی که شانه‌های خود را عقب برده و سینه را به جلو داده و سر بالا راه می‌روند، معمولا کاریزماتیک و سرگرم کننده‌تر از بقیه بوده و مهارت‌های اجتماعی بهتری دارند.

افرادی هم که خنثی راه می‌روند و وزن شان روی پاهایشان است{نه به جلو و نه به عقب تمایل دارد} افرادی اهل انجام کارهای مختلف نیستند.

اگر دیدید فردی به آرامی راه رفته و به زمین نگاه می‌کند، او فردی درونگرا است.

گام‌های کوچک و آهسته راه رفتن می‌تواند نشان دهنده خود شیفتگی هم باشد.

افرادی که سریع راه می‌روند نگرش پیشرو داشته و سطح انرژی بالایی دارند.

گام‌های بلند نیز نشان دهنده اشتیاق و تمایل به دفاع از دیگران است.

ارسال نظر