تماس با ما درباره ما

میدان امام حسین 58سال قبل+عکس

این تصویر که به سال 1343 برمی گردد میدان امام حسین(نام قبلی آن میدان شهناز و نام قبل تر آن میدان فوزه) است.
میدان امام حسین 58سال قبل+عکس

1493102_826

ارسال نظر