تماس با ما درباره ما

طرح جهانی جدید برای پایان دادن به همه‌گیری کرونا چیست؟

محققان بین المللی در یک اجماع جدید جهانی، ابعاد مختلف پایان دادن به پاندمی کووید 19 را بررسی کرده و به نظراتی مشترک در این خصوص دست یافته اند.
طرح جهانی جدید برای پایان دادن به همه‌گیری کرونا چیست؟

به گزارش تهران بهشت؛ یک کارگروه بزرگ بین المللی متشکل از 386 محقق، پزشک و مشاور سیاسی به نمایندگی از 112 کشور و منطقه، طی بیانیه ای اقدامات بهداشتی و اجتماعی را که باید برای پایان دادن به تهدید جهانی و ادامه دار پاندمی کووید 19 انجام شود، تشریح کرده اند. این گروه خواستار اتخاذ رویکردهای مشترک در میان جوامع و دولت‌ها و تلاش برای تضمین توزیع برابر واکسن‌ها هستند.

بررسی ها نشان می دهد: تا سپتامبر 2022، بیش از 620 میلیون مورد ابتلا به بیماری کووید 19 و بیش از 6.5 میلیون مرگ ناشی از آن در سراسر جهان گزارش شده است. 

تحقیقاتی که در مورد علل و سیر عفونت و بیماری، همراه با بهبود اقدامات پیشگیرانه نظیر درمان و واکسیناسیون انجام شده است، پاسخ‌های جهانی به همه‌گیری را بهبود بخشیده است. با این حال، این پاسخ‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند و عواملی مانند اطلاعات نادرست، توزیع نابرابر واکسن‌ها و درمان‌ها و همچنین هماهنگی ناسازگار جهانی در آن دخیل هستند.

برای مقابله با این موانع، اعضای کارگروه بین المللی مورد اشاره، آموخته‌های جهانی در سه سال گذشته را ارزیابی کرده و از روشی دقیق برای ایجاد اجماع برای توافق در مورد مؤثرترین پاسخ‌ها برای پایان دادن به کووید 19 به عنوان یک تهدید سلامت عمومی استفاده کرده اند. 

پانل چند رشته ای و جهانی فوق، 386 متخصص را در حوزه های مختلف، از فرهنگ های مختلف و با نظرات متفاوت گرد هم می آورد. آن ها مجموعه ای از 41 بیانیه اجماع و 57 توصیه را ایجاد کرده اند که به 6 دسته اصلی تقسیم می شوند: ارتباطات، سیستم های بهداشتی، واکسیناسیون، پیشگیری، درمان و مراقبت، و نابرابری های همه گیر. 

این افراد متخصص خاطرنشان کرده اند که واکسن ها ابزار مؤثری در برابر بیماری کووید 19 هستند، اما به تنهایی به بیماری فوق به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی پایان نمی دهند. در عوض، آن ها رویکردی تحت عنوان «واکسن پلاس» را توصیه کرده اند که شامل ترکیبی از واکسیناسیون، اقدامات پیشگیرانه، درمان و مشوق‌های مالی است. 

آن ها همچنین توصیه می کنند: همکاری بین بخش های مختلف از جمله رهبران جامعه، کارشناسان علمی و مقامات بهداشت عمومی برای بهبود اعتماد در جوامع مختلف مورد نیاز است. 

علاوه بر این، به گفته آن ها، جهان نیاز به پایان دادن به نابرابری های مربوط به همه گیری مانند توزیع نابرابر واکسن برای غلبه بر این معضل جهانی دارد.

این توصیه ها در نشریه معتبر و بین المللی Nature منتشر شده اند.

 

ارسال نظر