تماس با ما درباره ما

مقایسه فوتی های کرونایی در ایران از اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱

روند بررسی بیماری کرونا در کشور، نشان می دهد که موارد ابتلا و فوتی ها از نیمه دوم سال گذشته تا آخر فروردین ۱۴۰۱، شیب نزولی داشته است.
مقایسه فوتی های کرونایی در ایران از اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش تهران بهشت؛ اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید ۱۹، نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید کشور که در اسفند ۱۴۰۰، ۲۱۵ هزار نفر بود در فروردین ۱۴۰۱ به ۷۱ هزار نفر کاهش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر فروردین به ۷ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر رسیده است.

روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در سه ماه گذشته ادامه داشته به طوری که در بهمن ۰.۳۵ درصد، اسفند برابر با ۰.۱۱ درصد و فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۴ درصد بوده است.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که آمار جمعیت فوتی ایران در اسفند برابر با ۴۸۱۲ نفر بوده که در فروردین ۱۴۰۱ به ۵۴۸ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است.

بر این اساس تا پایان فروردین ۱۴۰۱ کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۰ هزار و ۸۹۶ نفر رسیده است.

نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۰.۱۳ درصد که در فروردین ۱۴۰۱ به ۰.۰۲ درصد کاهش یافته است.

ایران در مرداد ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ فوتی بالاترین میزان فوتی را داشته است.

روند کاهشی از مهر آغاز شده و در فروردین ۱۴۰۱ به کمترین میزان یعنی ۵۴۸ نفر رسیده است.

میزان کل بیماران در ایران با افزایش ۷۱ هزار نفر در فروردین ۱۴۰۱ به بیش از ۷ میلیون و ۲۱۲ هزار نفر رسیده است.

 

ارسال نظر