تماس با ما درباره ما

سکه ارزان شد + جدول قیمت

قیمت سکه امامی به ۴۱،۱۰۰،۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.
سکه ارزان شد + جدول قیمت

یه گزارش تهران بهشت، قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به ۴۱،۱۰۰،۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۴۱،۱۰۰،۰۰۰    -۱۰۰،۰۰۰    -۰.۲۵،    ۱۰:۰۰،
۴۱،۲۰۰،۰۰۰    -۳۰۰،۰۰۰    -۰.۷۳    روز قبل
۴۱،۵۰۰،۰۰۰،    ۲۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۸،    ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۲۳،۸۰۰،۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ
۲۳،۸۰۰،۰۰۰،    ۰،    ۰،    ۱۰:۰۰،
۲۳،۸۰۰،۰۰۰،    ۰،    ۰    روز قبل
۲۳،۸۰۰،۰۰۰،    ۱۰۰،۰۰۰،    ۰.۴۲،    ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ ربع سکه
همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل، ۱۵،۱۰۰،۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷،۲۰۰،۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار