تماس با ما درباره ما

شماره گذاری خودرو مشمول پرداخت عوارض شد

به گفته معاون برنامه‌ریزی ستاد نوسازی ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده شماره‌گذاری تمامی وسایل نقلیه طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو ممنوط به پرداخت عوارض شده است.
شماره گذاری خودرو مشمول پرداخت عوارض شد

به گزارش تهران بهشت، مهدی ابراهیمی گفت: شماره گذاری كلیه وسایط نقلیه اعم از وارداتی و تولید داخل برای اولین بار در كشور طبق قانون ساماندهی خودرو منوط به پرداخت عوارض شده است.

معاون برنامه ریزی ستاد نوسازی ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده بیان داشت: با توجه به قانون ساماندهی و توجه این قانون به مساله زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف سوخت مساله صورت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در اولویت قرار گرفت كه سرعت خروج خودروهای فرسوده را تسریع كند.

وی افزود: در برهه حساس كنونی در خصوص شماره گذاری خودروهای وارداتی با رویكرد خودروهای تجاری و سنگین در آخرین روز كاری سال گذشته آیین نامه ای ابلاغ شد كه از روز پنج اردیبهشت لازم الاجرا است. با توجه به افزایش عوارض این خودروها كه در این روز، فشار زیادی روی ثبت شاسی های وارداتی در كشور داشتیم و میزان گواهی اسقاط برای شماره گذاری هم كم بود.

ابراهیمی اظهار داشت: نیاز كشور برای شماره گذاری بسیار بیشتر از ظرفیت كنونی بود. به دلیل كمبود گواهی اسقاط، فضای نامناسبی ایجاد و قیمت های غیر رسمی در این حوزه بسیار بیشتر شد.

معاون برنامه ریزی ستاد نوسازی ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده بیان كرد: به دلیل نبودن گواهی و كم فروشی و رشد قیمت ها خارج از ضابطه این تصمیم توسط ستاد نوسازی و طبق تبصره سه آیین نامه سامانه صنعت خودرو به عوارض ریالی مبدل شد.

وی افزود: تا زمانی كه گواهی كافی تولید شود رویكرد ما ریالی خواهد بود و تا زمان تامین این گواهی به اصل اولیه آن بازخواهیم گشت.

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار