قیمت دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۰۶۸ (چهل و هفت هزار و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۰۶۸ -۴۴ -۰.۱ 12:01
۴۷,۱۱۲ ۱۳۲ ۰.۲۸ روز قبل
۴۶,۹۸۰ -۱۰۲ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت پوند

پوند امروز با افزایش از ۷۶,۸۴۳ (هفتاد و شش هزار و هشتصد و چهل و سه ) تومان به ۷۶,۸۵۰ (هفتاد و شش هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۶,۸۵۰ ۷ ۰ 12:03
۷۶,۸۴۳ -۹۵۰ -۱.۲۴ روز قبل
۷۷,۷۹۳ -۱۲۷ -۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۳۷ (یازده هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۱.۲۹ درصدی، از ۴۵,۳۲۹ (چهل و پنج هزار و سیصد و بیست و نه ) تومان به ۴۴,۷۵۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۹,۷۰۰ (سی و نه هزار و هفتصد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

انتهای پیام/