قیمت طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۸۰ (دو هزار و یکصد و هشتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۱۸۰ -۱۴.۰۰ -۰.۶۵ 07:59
۲,۱۹۴ ۲۴ ۱.۰۹ روز قبل
۲,۱۷۰ ۵.۰۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۳۱,۷۰۰ (سه میلیون و دویست و سی و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۲۳۱,۷۰۰ -۶,۰۰۰ -۰.۱۹ 09:59
۳,۲۳۷,۷۰۰ -۲۰,۸۰۰ -۰.۶۵ روز قبل
۳,۲۵۸,۵۰۰ -۱۹,۶۰۰ -۰.۶۱ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۹۹۹,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد و نود و نه هزار) تومان معامله شد.

انتهای پیام/