تماس با ما درباره ما

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد
به گزارش تهران بهشت، این بانک در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند ماه سال و به منظور تکمیل اقدامات قانونی و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعمل فوق الذکر را با محوریت افتراقات مرتبط با این محصول نسبت به چک کاغذی به شرح زیر ابلاغ کرد:

به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (1) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397، زیر ساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال 1401 شروع به فعالیت کرد و متعاقباً توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت. از این رو و به منظور تکمیل اقدامات قانونی موصوف و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعملی با محوریت افتراقات مترتب بر این محصول نسبت به چک کاغذی؛ ارسال می شود. 

گفتنی است، همان‌طور که در ماده 9 دستورالعمل صدرالاشاره تصریح شده است سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک‌ الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و آخرین اصلاحیه‌های آن‌ها می‌باشد.‏‏

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط، تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستورالعمل پیوست معمول شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ‏‏
 

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار