قیمت دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۳۶۹ ۱۱۵ ۰.۲۶ 11:35
۴۳,۲۵۴ ۷۴ ۰.۱۷ ۲ روز پیش
۴۳,۱۸۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۴۷,۳۳۵ (چهل و هفت هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان به ۴۷,۲۲۰ (چهل و هفت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۲۲۰ -۱۱۵ -۰.۲۵ 11:35
۴۷,۳۳۵ ۱۹۴ ۰.۴ ۲ روز پیش
۴۷,۱۴۱ -۴۶ -۰.۱ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۷۵,۱۳۳ (هفتاد و پنج هزار و یکصد و سی و سه ) تومان به ۷۵,۶۰۰ (هفتاد و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۵,۶۰۰ ۴۶۷ ۰.۶۱ 11:35
۷۵,۱۳۳ ۶۴ ۰.۰۸ ۲ روز پیش
۷۵,۰۶۹ -۴۴۴ -۰.۶ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۸۰۹ (یازده هزار و هشتصد و نه ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۵۰ (یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۶۱ درصدی، از ۴۴,۳۲۰ (چهل و چهار هزار و سیصد و بیست ) تومان به ۴۴,۰۵۰ (چهل و چهار هزار و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۶۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۹,۰۰۰ (سی و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۵ (چهل و پنج ) تومان قیمت خورد.

انتهای پیام/