آخرین نرخ بیت کوین

قیمت بیت کوین امروز به ۷۳,۰۴۵ (هفتاد و سه هزار و چهل و پنج ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ اتریوم

قیمت اتریوم امروز به ۳,۹۵۷ (سه هزار و نهصد و پنجاه و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

انتهای پیام/