آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۱ (دو هزار و سی و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۱ -۰.۱ 11:32
۲,۰۳۳ -۰.۱ روز قبل
۲,۰۳۵ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۹۵,۸۰۰ (دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۹۵,۸۰۰ ۱۴,۷۰۰ ۰.۵ 11:32
۲,۸۸۱,۱۰۰ ۹,۳۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۲,۸۷۱,۸۰۰ ۲۵,۴۰۰ ۰.۸۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۸۶ (چهل و شش هزار و پانصد و هشتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۵۸۶ ۷۲ ۰.۱۵ 11:32
۴۶,۵۱۴ ۴۲ ۰.۰۹ روز قبل
۴۶,۴۷۲ ۴۷ ۰.۱ ۳ روز پیش

قیمت پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۶ درصدی، از ۷۲,۸۵۲ (هفتاد و دو هزار و هشتصد و پنجاه و دو ) تومان به ۷۳,۲۹۵ (هفتاد و سه هزار و دویست و نود و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۳,۲۹۵ ۴۴۳ ۰.۶ 11:32
۷۲,۸۵۲ ۳۸۰ ۰.۵۲ روز قبل
۷۲,۴۷۲ ۳۱۷ ۰.۴۳ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۷۰ (یک هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۶ درصدی، از ۴۲,۹۷۵ (چهل و دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ) تومان به ۴۳,۲۳۷ (چهل و سه هزار و دویست و سی و هفت ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۸,۱۵۰ (سی و هشت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۳ (چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۸۸ 11:32
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۲۹ روز قبل
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰.۷۴ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۷۹ 11:33
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱۸,۸۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱.۳۲ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۸۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۰۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

انتهای پیام/