آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۹ (دو هزار و نوزده ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

در بازار قیمت طلا ۱۸ عیار کاهش یافت و هر گرم به ۲,۷۵۸,۷۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است. قیمت سکه هم روند نزولی را تجربه کرده است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۹ -۰.۲ ۰۸:۳۴
۲,۰۲۳ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۰۲۴ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۵۸,۷۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۵۸,۷۰۰ -۱۰,۴۰۰ -۰.۳۸ ۱۱:۳۱
۲,۷۶۹,۱۰۰ ۲۵,۴۰۰ ۰.۹۱ روز قبل
۲,۷۴۳,۷۰۰ -۶۱,۰۰۰ -۲.۲۳ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۲۳۹ (چهل و شش هزار و دویست و سی و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۲۳۹ -۲۲ -۰.۰۵ 11:31
۴۶,۲۶۱ -۱۳ -۰.۰۳ روز قبل
۴۶,۲۷۴ ۱۲۷ ۰.۲۷ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۷۸ درصدی، از ۶۹,۷۴۸ (شصت و نه هزار و هفتصد و چهل و هشت ) تومان به ۷۰,۳۰۰ (هفتاد هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰,۳۰۰ ۵۵۲ ۰.۷۸ 11:33
۶۹,۷۴۸ ۲۵۴ ۰.۳۶ روز قبل
۶۹,۴۹۴ -۳۱۷ -۰.۴۶ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۳۰۰ (چهل و یک هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۳۶,۳۰۰ (سی و شش هزار و سیصد ) تومان به ۳۶,۲۰۰ (سی و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۲ (چهل و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۶ 11:31
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳ روز قبل
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۲ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۸ 11:33
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۸۳ روز قبل
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۸۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

انتهای پیام/