قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۶ 10:02
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳ روز قبل
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 10:02
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۸۳ روز قبل
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۸۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

انتهای پیام/