قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۹ (دو هزار و نوزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۹ -۴.۰۰ -۰.۲ 08:34
۲,۰۲۳ -۱.۰۰ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۰۲۴ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۵۴,۱۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۵۴,۱۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۵۵ 10:02
۲,۷۶۹,۱۰۰ ۲۵,۴۰۰ ۰.۹۱ روز قبل
۲,۷۴۳,۷۰۰ -۶۱,۰۰۰ -۲.۲۳ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و سی هزار) تومان معامله شد.