قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۴ (دو هزار و بیست و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۴ ۰ ۰ 08:08
۲,۰۲۴ ۰ ۰ روز قبل
۲,۰۲۴ -۰.۴۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۶۴,۳۰۰ (دو میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۶۴,۳۰۰ ۲۰,۶۰۰ ۰.۷۴ 10:06
۲,۷۴۳,۷۰۰ -۶۱,۰۰۰ -۲.۲۳ ۲ روز پیش
۲,۸۰۴,۷۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۹۷۴,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

انتهای پیام/