قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۰۷۷ (چهل و شش هزار و هفتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

پوند امروز با افزایش ۰.۷۶ درصدی، از ۶۹,۱۵۰ (شصت و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۶۹,۶۸۵ (شصت و نه هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۱,۱۰۷ (چهل و یک هزار و یکصد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۳۵,۷۵۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۳۵,۹۵۰ (سی و پنج هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲ (چهل و دو ) تومان معامله شد.

انتهای پیام/