آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 10:04
۳۱,۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳۱,۵۵۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰ -۱.۷۵ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.

انتهای پیام/