تماس با ما درباره ما

کمک ویژه صندوق توسعه به پروژه نهضت ملی مسکن

مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، اعلام کرد: صندوق توسعه ملی با ساختار حکمرانی خاص خود منابع خود را ارتقا می‌دهد؛ طی این ساختار، ارزی که در بانک‌ها قرار می‌گیرد پس از یک تا دو سال با سود به ما باز می‌گردد، تا بخشی از آن برای کاهش وام‌های ریالی نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
کمک ویژه صندوق توسعه به پروژه نهضت ملی مسکن

مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی ساختار حکمرانی خیلی ویژه‌ای دارد که برای استفاده از منابع آن نیازمند مصوبات است و در همان ساختار حکمرانی خودش مثل هیئت عامل و هیئت امناء و گاهی وقت‌ها هم از طریق اجازه‌ها و اذن‌هایی که برای آن صادر می‌شود می‌تواند منابع‌اش را مطرح کند.

وی گفت: ما به دو شکل خدمت دوستانمان در وزارت مسکن و رئیس‌جمهور و دولت محترم، عرض کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون به این طرح خیلی خیلی مهم (نهضت ملی مسکن) کمک کنیم، این پروژه ملی است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در آن نقش داشته باشند. بخش اولی که برعهده گرفتیم که به لحاظ ساختار حوزه‌ای هم جزء اختیارات صندوق است، این است که ما منابعی از صندوق را در نزد بانک‌ها سپرده گذاری ارزی انجام بدهیم. این سپرده گذاری ارزی بعد از یک سال یا دو سال عیناً به ما برگردد، ولی وقتی بانک این سپرده ما را دراختیار مشتری قرار می‌دهد و سودی از آن مشتری می‌گیرد، همه آن سود را به ما ندهد، بخش ناچیزی از آن سود را به صندوق بدهد، مابقی آن را استفاده کند برای کاهش وام‌های ریالی که به متقاضیان نهضت ملی مسکن داده می‌شود.

غضنفری رقم این سپرده ارزی را در سقف ۲ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: البته در جلسه دیروز شورای عالی مسکن مطرح شد که تمام این را بانک مسکن بگیرد، این دیگر تصمیم نظام بانکی است که آیا یک بانک بیاید این ۲ میلیارد را بگیرد یا چندین بانک. به نظر ما اگر چندین بانک باشند، ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان برقرار می‌شود و زودتر می‌تواند در دسترس آن‌ها قرار بگیرد.

وی افزود: تکرار می‌کنم که سپرده گذاری ما ارزی است، بازگشت آن هم باید ارزی باشد، ولی سودی که اینجا حاصل می‌شود می‌تواند به طرح‌های نهضت ملی مسکن تخصیص پیدا کند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: راه دومی که می‌توانیم در این مسیر گام برداریم، این است که وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد، بخشی از تهاتر نفتی را که برای آن مهیا شده است در مسیر توسعه طرح مسکن یا همین نهضت ملی مسکن استفاده کند. طبیعتاً تا این اوراق نفتی را به پول و دلار تبدیل کند و بیاورد به سوی طرح‌ها زمانبر خواهد شد. ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که باز در سقف ۲ میلیارد دلار اگر آن اوراق و حواله‌های نفتی که واقعاً قابل تبدیل به نفت باشد به ما بدهند، ما در سقف ۲ میلیارد دلار زودتر از زمانی که پول نقد بخواهد برگردد پول را دراختیار وزارت مسکن قرار می‌دهیم تا استفاده کنند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی، صندوقی نیست که بتواند کمک کند و منابع‌اش برنگردد، منابع باید حتماً برگردد. در مورد اول، سپرده گذاری به شرط بازگشت به صورت ارزی است، در مورد دوم هم طبیعتاً رفتار صندوق به گونه‌ای است که حتماً منابعی که از صندوق خارج می‌شود، حالا در ظرف مدت کوتاهی مثلاً سه ماه یا شش ماه از تاریخ فروش نفت برگردد، چون برای نفت بعدی همواره جهت فعالیت‌اش مقداری سود هم در نظر می‌گیرد تا منابع خودش را از دست ندهد، چون اگر منابع صندوق از بین برود دیگر در طرح بزرگ نمی‌توانیم مشارکت داشته باشیم.

غضنفری درباره استجازه رهبری گفت: این اجازه‌ای است که به وزارت نفت و وزارت مسکن داده شده است که تهاتر نفت کند. ما گفته‌ایم به عنوان یک محلل اینجا وسط کار و بین وزارت نفت و وزارت مسکن قرار می‌گیریم، پول وزارت مسکن را کمی زودتر می‌دهیم و از وزارت نفت در قبال آن نفت دریافت می‌کنیم.

ارسال نظر