تماس با ما درباره ما

قیمت لوله فلزی در بازار + جدول قیمت

قیمت لوله فلزی در بازار و تغییرات نامحسوس قیمت انواع لوله فلزی در بازار را در این مطلب در جدول قیمت انتهای متن می بینیم.
قیمت لوله فلزی در بازار + جدول قیمت
 

به گزارش تهران بهشت، لوله فلزی یکی از رایج‌ترین انواع لوله‌ها در صنعت است. لوله فلزی استوانه‌ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد و مایعات استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر لوله فلزی وسیله‌ای جهت حفاظت مواد داخل لوله از محیط بیرونی آن است و همچنین وسیله‌ای برای انتقال مایعات و سیالات است.

با توجه به نیاز‌ها و خواسته‌های صنایع مختلف، انواع لوله فلزی با حفظ برخی از مشخصات و استاندارد‌ها تولید می‌شوند. با توجه به نیاز صنایع مختلف گاهی نیاز است لوله‌های فلزی به طول مورد نیاز برش داده شده و مورد استفاده قرار گیرند.

قیمت لوله فلزی در بازار

لوله مبلی

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱۰ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلوگرم

۴۰۹۹۰۰

لوله ۱۳ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلوگرم

۴۰۹۹۰۰

لوله ۱۶ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلوگرم

۴۰۹۹۰۰

لوله ۱۸ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلوگرم

۴۰۹۹۰۰

لوله ۲۰ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلوگرم

۴۰۹۹۰۰

لوله داربستی

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ ۱ داربستی

۱.۹

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی

۲

۶

کیلوگرم

۳۳۱۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی

۲.۳

۶

کیلوگرم

۳۲۱۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۲۸۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی

۳

۶

کیلوگرم

۳۲۸۰۰۰

لوله گالوانیزه قزوین

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلوگرم

۵۱۹۰۰۰

لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلوگرم

۵۰۸۰۰۰

لوله ۱ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۲ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۱ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله ۲ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۵۰۶۰۰۰

لوله گازی روکار سپاهان

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان

۲.۶۵

۶

کیلوگرم

۳۷۱۰۰۰

لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان

۲.۶۵

۶

کیلوگرم

۳۷۱۰۰۰

لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۲۵

۶

کیلوگرم

۳۷۶۰۰۰

لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۲۵

۶

کیلوگرم

۳۷۸۰۰۰

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۲۵

۶

کیلوگرم

۳۷۸۰۰۰

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۶۵

۶

کیلوگرم

۳۷۵۰۰۰

لوله گازی توکار سپاهان

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۲.۸

۶

کیلوگرم

۳۸۷۰۰۰

۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۲.۹

۶

کیلوگرم

۳۸۷۰۰۰

۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۴

۶

کیلوگرم

۳۸۷۰۰۰

۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۶

۶

کیلوگرم

۳۸۷۰۰۰

۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۷

۶

کیلوگرم

۴۰۱۰۰۰

۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۹

۶

کیلوگرم

۴۰۱۰۰۰

لوله صنعتی سپاهان

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۲ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۳ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۲ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۳ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۱۰۰۰

ارسال نظر