تماس با ما درباره ما

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲

قیمت دلار در صرافی ملی ایران در جریان معاملاتی که داشت بر مدار افزایش حرکت کرد و نرخ ۴۱,۳۵۵ (چهل و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج تومان) برای فروش اعلام شده است.
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

براین اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۴۰,۹۴۲ (چهل هزار و نهصد و چهل و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۴۱,۳۵۵ (چهل و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج تومان) اعلام شد.

همچنین قیمت خرید یورو ۴۳,۹۹۶ (چهل و سه هزار و نهصد و نود و شش تومان) و قیمت فروش یورو ۴۴,۴۴۰ (چهل و چهار هزار و چهارصد و چهل تومان) است.

ارسال نظر