تماس با ما درباره ما

تصویر مزار داریوش مهرجویی

نمایی از سنگ مزار داریوش مهرجویی کارگردان معروفی که در هفته های اخیر به قتل رسید منتشر شد.
تصویر مزار داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی، کارگردان سینمای ایران شب ۲۲ مهر به همراه همسرش در منزلشان به قتل رسیدند و در نهایت ۲۶ مهر به خاک سپرده شدند.

نمایی از سنگ مزار داریوش مهرجویی/عکس

ارسال نظر