تماس با ما درباره ما

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲

در آغاز معاملات قیمت طلا امروز سیر نزولی را در پیش گرفت، قیمت سکه هم نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود. هر سکه امامی ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲

به گزارش تهران بهشت، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و ثبات قیمت سکه در معاملات نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۰ -۱۲.۴۰ -۰.۶۵ 09:00
۱,۹۳۳ ۳.۹۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
۱,۹۲۹ ۵۹ ۳.۰۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۸۹,۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۸۹,۴۰۰ -۱۱,۵۰۰ -۰.۴۹ 10:03
۲,۴۰۰,۹۰۰ ۲,۱۰۰ ۰.۰۸ روز قبل
۲,۳۹۸,۸۰۰ ۲,۵۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، تغییری نداشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.

ارسال نظر