تماس با ما درباره ما

قیمت جدید انواع سکه پارسیان اعلام شد

جدیدترین نرخ سکه پارسیان در بازار امروز پنجشنبه 31 فرودین ماه 1402 منتشر شد.
قیمت جدید انواع سکه پارسیان اعلام شد

به گزارش تهران بهشت، جدیدترین نرخ سکه پارسیان در بازار امروز پنجشنبه 31 فرودین ماه 1402 منتشر شد. 

لیست قیمت:

 

  وزن سکه   تاریخ به روز رسانی
  سکه پارسیان (۰/۱۰۰) گرم ۲۷۹,۰۸۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۲۰۰) گرم ۵۳۸,۱۶۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۳۰۰) گرم ۸۰۲,۲۴۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۴۰۰) گرم ۱,۰۶۱,۳۲۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۵۰۰) گرم ۱,۳۲۰,۴۰۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۶۰۰) گرم ۱,۵۸۲,۴۸۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۷۰۰) گرم ۱,۸۴۱,۵۶۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۸۰۰) گرم ۲,۱۰۲,۶۴۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۰/۹۰۰) گرم ۲,۳۶۱,۷۲۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۰۰۰) گرم ۲,۶۲۵,۸۰۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۱۰۰) گرم ۲,۸۴۹,۸۸۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۲۰۰) گرم ۳,۱۴۳,۹۶۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۳۰۰) گرم ۳,۳۶۸,۰۴۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۴۰۰) گرم ۳,۶۲۷,۱۲۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۵۰۰) گرم ۳,۹۲۱,۲۰۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۶۰۰) گرم ۴,۱۴۵,۲۸۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۷۰۰) گرم ۴,۴۰۴,۳۶۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
  سکه پارسیان (۱/۸۰۰) گرم ۴,۶۶۳,۴۴۰ تومان
۰۹:۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

 

ارسال نظر