تماس با ما درباره ما

شناورهای نظامی ایران در برزیل+تصاویر

اعطای مجوز پهلوگیری شناورهای نظامی ایران (ناو دنا و ناوبندر مکران) تنها مظهر دوستی دولت برزیل با ایران نبود، بلکه دولت برزیل نمایندگانی را برای شرکت در مراسمی که در سه‌شنبه گذشته (28 فوریه / 9 اسفند) بر روی شناور ایرانی (دنا) برگزار شد، اعزام کرد که نشانه‌ای از روابط 120 ساله دو کشور هم بود.
شناورهای نظامی ایران در برزیل+تصاویر

 

 

 

برزیل

 

 

بب

 

 

 

 

ارسال نظر