تماس با ما درباره ما

لیست قیمت جدید سیمان درب کارخانه

لیست قیمت جدید سیمان درب کارخانه (کیسه 50 کیلویی) برای امروز یکشنبه 30 اسفندماه 1401 اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت جدید سیمان درب کارخانه

به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدید سیمان درب کارخانه (کیسه 50 کیلویی) برای امروز یکشنبه 30 اسفندماه 1401 اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت:

نام محصول قیمت
سیمان تیپ 2 تهران 43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 آبیک 42,000 تومان 
سیمان تیپ 2 شهرکرد 43,200 تومان 
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 38,500 تومان 
سیمان تیپ 2 غرب 43,300 تومان 
سیمان تیپ 2 فارس نو 43,200 تومان 
سیمان تیپ 2 هگمتان 43,500 تومان 
سیمان تیپ 2 شرق 43,600 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 47,500 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 44,000 تومان 
سیمان تیپ 2 ساوه 43,500 تومان 
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 43,200 تومان 
سیمان تیپ 2 استهبان 42,500 تومان 
سیمان تیپ 2 اصفهان 43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 بجنورد 44,000 تومان 
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان 44,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خمسه 43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خوزستان 42,200 تومان 
سیمان تیپ 2 دورود 43,200 تومان 
سیمان تیپ 2 زابل 43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زاوه تربت 43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زنجان 42,000 تومان 

 

ارسال نظر