تماس با ما درباره ما

تصویری جالب از خانواده مرحوم حسین پناهی

تصویری از همسر و فرزندان حسین پناهی را در ادامه می بینید.
تصویری جالب از خانواده مرحوم حسین پناهی

به گزارش تهران بهشت؛ به گفته دختر حسین پناهی در بسیاری از موارد شخصیت زن در نوشته‌های پدرم از شخصیت مادرم شوکت صادقی الهام گرفته شده است.

شعور و درک بالای مادرم بود که اجازه داد حسین همیشه خودش باشد.

مادرم هیچ وقت نگفت دیر شد، دیر آمدی، کجا بودی، نگفت چرا نیستی، نگفت چرا زندگی ما مثل زندگی مردم عادی نظم معمولی ندارد…

skUDBSZQZjY0

ارسال نظر