تماس با ما درباره ما

نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از وسایل نقلیه هنگام آلودگی هوا

مقام معظم رهبری نظر خود را درباره استفاده از وسایل نقلیه در هنگام آلودگی هوا در پاسخ به سوالی اعلام کردند .
نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از وسایل نقلیه هنگام آلودگی هوا

IMG_20230123_093228_050

ارسال نظر