تماس با ما درباره ما

یک روز برفیِ خیابان ولیعصر در سال ۱۳۴۰ را ببینید+ عکس

تصویری از خیابان ولیعصر در سال ۱۳۴۰ و روزهایی که تهران برف و باران زیادی را به خود می‌دید در ادامه آمده است که در این آب و هوای کم بارش تهران جالب توجه است.
یک روز برفیِ خیابان ولیعصر در سال ۱۳۴۰ را ببینید+ عکس

KCXLdfvtm5re

ارسال نظر