تماس با ما درباره ما

اعلام قیمت جدید سیمان تیپ 2

لیست قیمت جدید سیمان تیپ 2 کیسه 50 کیلویی درب کارخانجات تولیدی کشور امروز یکشنبه 15 آبان ماه 1401 منتشر شد.
اعلام قیمت جدید سیمان تیپ 2

به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدید سیمان تیپ 2 کیسه 50 کیلویی درب کارخانجات تولیدی کشور امروز یکشنبه 15 آبان ماه 1401 منتشر شد.

محصول قیمت
سیمان تیپ 2 تهران 45,000 تومان
سیمان تیپ 2 آبیک 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 شهرکرد 42,000 تومان
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 42,000 تومان
سیمان تیپ 2 غرب 45,000 تومان
سیمان تیپ 2 فارس نو 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 هگمتان 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 شرق 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 45,500 تومان
سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 46,000 تومان
سیمان تیپ 2 ساوه 43,000 تومان
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 43,000 تومان
سیمان تیپ 2 استهبان 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 اصفهان 44,500 تومان
سیمان تیپ 2 بجنورد 45,000 تومان
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 خمسه 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 خوزستان 43,000 تومان
سیمان تیپ 2 دورود 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 زابل 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 زاوه تربت 44,000 تومان
سیمان تیپ 2 زنجان 44,000 تومان

ارسال نظر