تماس با ما درباره ما

قابی از مقبره کوروش در دوره قاجار + عکس

این عکس، قدیمی ترین عکس از مقبرۀ کوروش بزرگ است که در دوره قاجار گرفته شده است.
قابی از مقبره کوروش در دوره قاجار + عکس

zue9rhEZxLhi

ارسال نظر