تماس با ما درباره ما

فراهم شدن خدمات دهی به شهروندان با افزایش ظرفیت

شهردار منطقه 22 گفت: شهرداری یکی از نهادهای خدمات رسان به شهروندان است که باید در هر لحظه از شبانه روز خدمت رسانی صورت گیرد.
فراهم شدن خدمات دهی به شهروندان با افزایش ظرفیت

به گزارش تهران بهشت، وحیدرضا محمدی در جلسه شورای تحول اداری که در ساختمان شماره یک منطقه با حضور مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه تاکیدات دکتر زاکانی در خصوص فعالیت مدیریت شهری به عنوان یک نهاد خدماتی در هر لحظه از شبانه روز، برنامه ریزی برای محقق شدن خدمات رسانی در این محدوده از پایتخت باید به وجود آید؛ تا رضایت مندی شهروندان فراهم شود.

 وی افزود: خوشبختانه شاهد خدمات رسانی خوبی از سوی همکارانم در تمامی حوزه ها هستیم، به ویژه حوزه خدمات شهری که در اجرای طرح تحول نگهداشت شهر و استقبال از بهار 1401 اقدامات قابل توجهی انجام داده اند، به طوری که بخشی از عوامل حوزه خدمات شهری در شیفت شب شاغل هستند که بایستی به سایر امور اجرایی و خدماتی تعمیم داده شود.

 گفتنی است، در این جلسه به روند اجرا و اضافه شدن شیفت بندی خدمات رسانی به شهروندان از سوی پرسنل منطقه ۲۲ مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

 

ارسال نظر