تماس با ما درباره ما

بررسی موضوعات رانش و نشست زمین در سطح منطقه 3

در راستای رانش و نشست زمین در بزرگراه شهید همت، جلسه مدیریت بحران با حضور متخصصین در شهرداری منطقه 3 برگزار شد.
بررسی موضوعات رانش و نشست زمین در  سطح منطقه 3

به گزارش تهران بهشت؛ حمید جوانی شهردار در این خصوص گفت: از لحاظ عمرانی نگران زیرساختهای معابر، اتوبان ها، فضای سبز و موضوعاتی از این قبیل هستیم.

جوانی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی کلی نقاط حساس منطقه برشمرد و افزود: با بهره گیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان و برنامه ریزی دقیق و اصولی می بایست نقشه راهی برای پیشگیری از وقوع اتفاقات احتمالی در شهر تهران طرح ریزی کرد.

شهردار منطقه 3 تاکید کرد: آگاهی دادن به شهروندان و کمک در اداره شهر از جنس مقابله و پیشگیری از بحران بالاخص با موضوع فرونشست زمین در معابر و بزرگراه ها از اهداف مهم تشکیل منظم ستاد بحران و برنامه ریزی جهت پایش و کنترل فضاهای زیرسطحی شهر می باشد.

 

ارسال نظر