تماس با ما درباره ما

خبری جدید از قیمت نان

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: نرخ فعلی نان متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نیست. از وزارت صمت درخواست کردیم نرخ نان را افزایش دهد، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
خبری جدید از قیمت نان

به گزارش تهران بهشت، بیژن نوروزی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش نرخ گندم صنف و صنعت نرخ نان افزایش می‌یابد؟ گفت: ماده اولیه نانوایی‌ها گندم و آرد است اما عواملی که در نرخ نان اثر می‌گذارد تنها این دو مورد نیست. بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های نانوایی‌ها دستمزد، آب، برق، بیمه و خمیرمایه و...است و ۱۰ درصد باقی مانده را آرد تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های تولید چه نرخ آرد و گندم زیاد شود چه نشود باید نرخ نان تغییر کند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اضافه کرد: از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نرخنامه نان ثابت بود و تغییری نکرد. سال ۱۳۹۸ عددی جزئی به آن اضافه شد که البته بر اساس آنالیزهای ما نبود. سال ۱۳۹۹ هم مبلغی به نرخ نان اضافه نشد. در سال ۱۴۰۰ مقدار جزئی به نرخ نان اضافه شد و در نرخنامه نیز قید شد که این نرخ مربوط به ۱۴۰۰ است. یعنی سال ۱۴۰۱ باید نرخ جدیدی اعلام شود ولی تاکنون با وجود گذشت یکماه از آغاز سال هنوز تغییری حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: آنالیز نرخ برای سال جدید را انجام و از وزارت صمت درخواست کردیم که قیمت‌ها را تغییر دهد که تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.

نوروزی مقدم در پایان گفت: اگر قرار باشد همه عوامل تولید با افزایش نرخ همراه شوند باید نرخ نان هم تغییر کند. پیشنهاد ما این بود که هر سال با توجه به افزایش هزینه‌ها به نرخ نان هم اضافه شود که هم دولت زیر بار مالی اضافه نرود و هم به مردم فشار نیاید. از طرفی نانوایان هم بتوانند از پس هزینه‌های نانوایی برآیند.

ارسال نظر