تماس با ما درباره ما

ارائه جزئیات قرارگاه جهادی مسکن در صحن شورا

سخنگوی شورا از ارائه گزارش حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص قرارگاه جهادی مسکن در صحن شورا خبر داد.
ارائه جزئیات قرارگاه جهادی مسکن در صحن شورا

به گزارش تهران بهشت؛با اشاره به برگزاری شصت و یکمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه  1401 اظهار داشت: در این جلسه جزئیات قرارگاه جهادی مسکن در صحن شورا توسط حمید رضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه خواهد شد.

عضو هیات رئیسه شورا گفت: در این جلسه همچنین 18 مورد پرونده  پلاک ثبتی از حیث باغ یا  غیر باغ بودن نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

 

 

ارسال نظر