تماس با ما درباره ما

فدراسیون فوتبال زیر تیغ سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور به برخی پرونده‌های مبهم فدراسیون فوتبال ورود قانونی کرد.
فدراسیون فوتبال زیر تیغ سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش تهران بهشت، سازمان بازرسی کل کشور اواخر سال گذشته قبل از عزل شهاب الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال با اعزام نمایندگان خود به ساختمان این فدراسیون و حضور دو ماهه در آنجا گزارش تفصیلی کاملی را تهیه کرد که طی آن جزئی‌ترین مسائل نیز از نگاه آنها دور نماند.

این مجموعه حقوقی با بررسی تمام جزئیات مربوط به قراردادهای فدراسیون فوتبال در دوران مدیریت مهدی تاج و عزیزی خادم گزارش‌های کاملی را تهیه کرد که در هفته‌های گذشته با اشاره به برخی از آنها خواستار توضیحات مسئولان حقوقی فدراسیون فوتبال نظیر حسن کامرانی فر دبیرکل و صفی اله فغانپور مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال شده تا پس از تکمیل پرونده به نهادهای قضائی ارائه شود.

انتهای پیام

ارسال نظر