تماس با ما درباره ما

تخلف آشکار مدیریت شهری گذشته در ایجاد نکردن سازمان گردشگری

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اقتصاد گردشگری و نگاه جهانی به این موضوع گفت: شهرداری گذشته با توجه به مصوبه تشکیل سازمان گردشگری در تشکیل ندادن این سازمان تخلف کرده است.
تخلف آشکار مدیریت شهری گذشته در ایجاد نکردن سازمان گردشگری

به گزارش تهران بهشت،سید احمد علوی با اشاره به غفلت از ظرفیت عظیم فرهنگی و تاریخی که بناهای ارزشمند و موزه ها در اختیار مدیریت شهری قرار داده است گفت: گردشگری در دنیا یک اقتصاد مهم محسوب می شود.

وی با اشاره به خانه موزه هایی که در اختیار مدیریت شهری است افزود: یک بخشی از این خانه موزه ها اکنون تعطیل هستند و مدیریت تعدادی هم که فعال هستند دست بخش های مختلف مدیریت شهری اعم از زیباسازی، توسعه فضاهای فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری است.

رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: این مدیریت چندگانه سبب شده تا ما نتوانیم سیاستگذاری واحدی داشته باشیم، شهرداری دوره گذشته در تشکیل ندادن سازمان گردشگری تخلف کرده و ملزم بوده تا زمانی که مصوبه لغو نشده این سازمان را تشکیل دهد.

وی تاکید کرد: هدف از تشکیل این سازمان این است که هم فرهنگ و ارتقای آن لحاظ شود و هم به عنوان یک اقتصاد مهم از منافع آن بهره برداری شود.

علوی لایحه «سیاستگذاری و قیمت گذاری بهای بلیت کلیه موزه‌های شهرداری تهران» را پیشنهاد خود شهرداری عنوان کرد و افزود: ما در شورای سیاستگذاری حضور نخبگان و مسئولین تاثیرگذار شهری را در آن دیده ایم

 

ارسال نظر